ჩვენს შესახებ

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი დაარსდა 2006 წელს გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართ ული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტისა და ს. ქობულაძის სახელობის ხელოვნების ძეგლთა ფიქსაციის ლაბორატორიის გაერთიანების საფუძველზე. ცენტრი ექვემდებარება საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს.

გაიგეთ მეტი

სამეცნიერო საქმიანობა

პროექტები

არქივი და ბიბლიოთეკა

ფოტოფიქსაციის ლაბორატორია

ანონსები

მოვლენები

ინფორმაცია გელათთან დაკავშირებული დასკვნების შესახებ

2023 წლის 9 თებერვალს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის (WHC), ICOMOS-ისა და ICCROM-ის ერთობლივი მისიის ანგარიში გელათის მონასტრის თაობაზე....
Chubinashvili Centre