ჩვენს შესახებ

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი დაარსდა 2006 წელს გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართ ული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტისა და ს. ქობულაძის სახელობის ხელოვნების ძეგლთა ფიქსაციის ლაბორატორიის გაერთიანების საფუძველზე. ცენტრი ექვემდებარება საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს.

გაიგეთ მეტი

სამეცნიერო საქმიანობა

პროექტები

არქივი და ბიბლიოთეკა

ფოტოფიქსაციის ლაბორატორია

ანონსები

მოვლენები

ფორუმი ბერნის უნივერსიტეტში

შუა საუკუნეების ხელოვნებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ფორუმი, რომელიც 18-21 სექტემბერს ბერნის უნივერსიტეტში (შვეიცარია) გაიმართა, საქართველოსადმი მიღძვნილ ორ სესიას მასპინძლობდა. სესიები ორგანიზებული იყო ფრიბურგის უნივერსიტეტის მიერ,...
Chubinashvili Centre