ჩვენს შესახებ

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი დაარსდა 2006 წელს გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართ ული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტისა და ს. ქობულაძის სახელობის ხელოვნების ძეგლთა ფიქსაციის ლაბორატორიის გაერთიანების საფუძველზე. ცენტრი ექვემდებარება საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს.

გაიგეთ მეტი

სამეცნიერო საქმიანობა

პროექტები

არქივი და ბიბლიოთეკა

ფოტოფიქსაციის ლაბორატორია

ანონსები

მოვლენები

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე – საქართველო და საერთაშორისო გამოცდილება

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე – საქართველო და საერთაშორისო გამოცდილება წამყვანი ორგანიზაცია: გ. ჩუბინაშვილის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი თანამონაწილე ორგანიზაციები: კორნელი კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ეროვნული...
Chubinashvili Centre