ჩვენს შესახებ

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის და ძეგლთა დაცვისა კვლევის ეროვნული ცენტრი დაარსდა 2006 წელს გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართ ული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტისა და ს. ქობულაძის სახელობის ხელოვნების ძეგლთა ფიქსაციის ლაბორატორიის გაერთიანების საფუძველზე. ცენტრი ექვემდებარება საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს.

გაიგეთ მეტი

სამეცნიერო საქმიანობა

პროექტები

არქივი და ბიბლიოთეკა

ფოტოფიქსაციის ლაბორატორია

january, 2019

No Events

მოვლენები

გამაგრებული ისტორიული დასახლებები საქართველოს ჩრდილოეთ მთიანეთში

ავტორები: ირინე ელიზბარაშვილი მანანა სურამელაშვილი ციცინო ჩაჩხუნაშვილი 490 გვერდი წიგნის მთავარი საგანია საქართველოს ჩრდილოეთი მთიანეთის სასაზღვრო ზოლში შემონახული შუა საუკუნეების გამაგრებული დასახლებების ტრადიციული არქიტექტურა და ურბანული მემკვიდრეობა. ინტენსიური...
Chubinashvili Centre