ორგანიზატორები

ეკატერინე გედევანიშვილი

პროექტის ხელმძღვანელი

პროექტის ხელმძღვანელი – ეკატერინე გედევანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.

ირინე გივიაშვილი

პროექტის თანახელმძღვანელი

პროექტის თანახელმძღვანელი – ირინე გივიაშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრის ასოცირებული მეცნიერი თანამშრომელი.

ირმა მამასახლისი

პროექტის კოორდინატორი

პროექტის კოორდინატორი – ირმა მამასახლისი გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრის თანამშრომელი.ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის მიმართულების დოქტორანტი.

ორგანიზატორები

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
Kunsthistorisches Institut in Florenz
Universität Basel
University of Fribourg
G. Chubinashvili National Research Centre for Georgian Art History and Heritage Preservation
Chubinashvili Centre