გელათის მოზაიკა

ავტორი: ლეილა ხუსკივაძე
რედაქტორი: † ინგა ლორთქიფანიძე

საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო  

თბილისი  2005