საქართველოს სიძველენი № 10

რედაქტორ-გამომცემლები: ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი,იუზა ხუსკივაძე

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2008