დავითგარეჯის მონასტრები ლავრა.უდაბნო

წიგნი გამოსაცემად მოამზადეს:  მარინე ბულიამ და დიმიტრი თუმანიშვილმა

ტექსტი: მარინე ბულია, ანელი ვოლსკაია, დიმიტრი თუმანიშვილი

საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა  და სპორტის სამინისტრო

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2008