მცხეთის წმ. ჯვრის ტაძარი

წიგნი გამოსაცემად მოამზადა დავით ხოშტარიამ

შესავალი ტექსტი: დიმიტრი თუმანიშვილი, თამარ ხუნდაძე.

საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2008