სახსოვარი

წიგნის ავტორი: ლამარა კიკილაშვილი

რედაქტორი: გივი კიკილაშვილი

საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2008