გზაჯვარედინზე წერილები,ნარკვევები

გზაჯვარედინზე წერილები,ნარკვევები

ავტორი: დიმიტრი თუმანიშვილი

შემდგენელი და რედაქტორი: იუზა ხუსკივაძე

გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

ა. ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

თბილისი 2008