ზარათი

წიგნის გამოცემაზე მუშაობდნენ: ფლერ დევდარიანი, იუზა ხუსკივაძე

ტექსტი: იუზა ხუსკივაძე

საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2008