რაჭა. 1991 წელი. მიწისძვრით დაზიანებული ძეგლები

წიგნის გამოცემაზე მუშაობდნენ: ნანა ლაღიძე, ლია წილოსანი

ტექსტი: ეკატერინე გედევანიშვილი, ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი, თამარ ხუნდაძე, იუზა ხუსკივაძე

საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2008