ტექნიკური თანამშრომლობისა და კონსულტირების პროგრამა

თარგმანი: მარიამ დიდებულიძე, მარინე მაისურაძე, ქეთევან მიქელაძე

რედაქტორი: დიმიტრი თუმანიშვილი

ტექნიკური რედაქტორი: მარინე ყენია

საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი  2008