საქართველოს სიძველენი № 12

რედაქტორ-გამომცემლები: ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი, იუზა ხუსკივაძე

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2008