მაია მანიას წიგნის – “თბილისის გეოფიზიკური ობსერვატორია, ისტორია და არქიტექტურა”

18 მარტს თბილისის გოეთეს ინსტიტუტში გაიმართა გიორგი ჩუბინაშვილის ცენტრის მეცნიერი თანამშრომლის მაია მანიას წიგნის – “თბილისის გეოფიზიკური ობსერვატორია, ისტორია და არქიტექტურა” – პრეზენტაცია. წიგნი გამოვიდა  გოეთეს ინსტიტუტის თანადგომით.