სმირნოვების სახლი – საჩუქრად საქართველოს

სმირნოვების სახლი – საჩუქრად საქართველოს

წიგნის ავტორები: მარიამ გაჩეჩილაძე, თამარ ბელაშვილი, ალექსანდრე სვატიკოვი

რედაქტორი: დიმიტრი თუმანიშვილი

საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2009