ადრეული შუა საუკუნეების ქართული ქვაჯვარები

ადრეული შუა საუკუნეების ქართული ქვაჯვარები

ავტორი: კიტი მაჩაბელი

რედაქტორი: ნინო ჭიჭინაძე

საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2008