თბილისელი სომეხი მხატვრები 1980-2010

თბილისელი სომეხი მხატვრები 1980-2010

პროექტის ხელმძღვანელი და ტექსტის ავტორი:  მარინა მეძმარიაშვილი

შემსრულებლები: მარიამ გაჩეჩილაძე, თამარ ბელაშვილი

რედაქტორი: მარიამ დიდებულიძე

ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

საქართველოს კულტურისა და  ძეგლთა დაცვის  სამინისტრო

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

მერაბ ბერძენიშვილის სახ. კულტურის საერთაშორისო ცენტრი “მუზა”

თბილისი 2010