თანამშრომლობის მემორანდუმი

19 აპრილს 2010 წელს შედგა თანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, კულტურული, საჯარო და საზოგადოებრივ ინსტიტუციებს შორის, რათა ხელი შეეწყოს ქვეყანაში გლობალური განზომილების მქონე ინფორმაციის მართვისა და კვლევის განვითარებას, ამ სფეროში თანამედროვე კომპეტენციის მქონე ადამიანური რესურსების უზრუნველყოფას.