დავითგარეჯის მონასტრები ნათლისმცემელი. ბერთუბანი

დავითგარეჯის მონასტრები  ნათლისმცემელი.ბერთუბანი

წიგნი გამოსაცემად მოამზადეს:  მარინე ბულიამ და დიმიტრი თუმანიშვილმა

ტექსტი: მარინე ბულია, ანელი ვოლსკაია, დიმიტრი თუმანიშვილი, თეიმურაზ ჯოჯუა

საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2010