ზემო სვანეთი შუა საუკუნოვანი კედლის მხატვრობა

ზემო სვანეთი შუა საუკუნოვანი კედლის მხატვრობა

ალბომის შედგენა, ტექსტი და თარგმანი: მარინე ყენია

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2010