სომეხი მხატვრების ნამუშევრების გამოფენა

4 მაისს გაიმართა თბილისელი სომეხი მხატვრების ნამუშევრების გამოფენა (1980-2010). გამოფენა და კატალოგი მომზადდა გიორგი ჩუბინაშვილის ცენტრის თანამშრომლების მიერ.