ოთხთა ეკლესია

შემდგენელი: თამაზ დვალი

ტექსტი: ნუგზარ ანდღულაძე, თამაზ დვალი

საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2011