წალენჯიხა

წალენჯიხა

მაცხოვრის ტაძრის მოხატულობები

წიგნის ავტორები: † ინგა ლორთქიფანიძე, მზია ჯანჯალია

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

წიგნი დაიბეჭდა საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით

თბილისი 2011