მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში

მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში

ავტორები: დიმიტრი თუმანიშვილი, ნათია ნაცვლიშვილი, დავით ხოშტარია

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,

გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2012