საქართველოს სიძველენი

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტი 70

კრებული შეადგინეს და გამოსაცემად მოამზადეს: მარიამ დიდებულიძემ, იუზა ხუსკივაძემ

ტექსტი: დიმიტრი თუმანიშვილი

  • გიორგი ჩუბინაშვილი
  • ვახტანგ ბერიძე

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2013