საქართველოს სიძველენი № 16

რედაქტორ-გამომცემლები: დიმიტრი თუმანიშვილი, იუზა ხუსკივაძე

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის   სამინისტრო

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2013