ონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

ავტორები: გია ბერიშვილი, დევით ჯაფარიძე, მირიან კილაძე, სამსონ ლეჟავა.

სამეცნიერო რედაქტორი: დიმიტრი თუმანიშვილი

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2013