საგამოფენო კატალოგი

საგამოფემო კატალოგი

რენე შმერლინგის ექსლიბრისის უნიკალური კოლექციის გამოფენა (XIX ს.- XX ს. -ის 30 წწ.)

პროექტის ხელმძღვანელი: მარიამ გაჩეჩილაძე

შემსრულებელთა ჯგუფი: მარინა მეძმარიაშვილი, თამარ ბელაშვილი, გიორგი პაპაშვილი

საქართველოს კულტურისა და  ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2013