პროფესორ ემა ლუსლის მოხსენება

2013 წლის 26 ივნისს პროფესორი ემა ლუსლიმ,

(ექსეტერის უნივერსიტეტი, ინგლისი)

წაიკითხა მოხსენება „სირიული მონასტრების ხელოვნება: დეირ მარ მუსა ალ-ჰაბაშის ისტორია და ფრესკები (სირია)“