საქართველოს სიძველენი № 17

რედაქტორ-გამომცემლები: დიმიტრი თუმანიშვილი, იუზა ხუსკივაძე

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2014