ზაქარია მაისურაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია

28 აპრილს, 17:00  –  ზაქარია მაისურაძის ნამუშევრების გამოფენის გახსნა.

29 აპრილს, 11:00-16:00 – ზაქარია მაისურაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.