ქეთევან მაღალაშვილი

ქეთევან მაღალაშვილი
ფერწერა, გრაფიკა

ტექსტი და კატალოგი: ნანა მირცხულავა

რედაქტორი: სამსონ ლეჟავა

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი

თბილისი 2015