გზად ხელოვნებისკენ

გზად ხელოვნებისკენ (საუბრები ხელოვნების ისტორიოგრაფიაზე)

ავტორი: დიმიტრი თუმანიშვილი;
790 გვერდი.
წიგნი ეძღვნება სახვითი ხელოვნების ისტორიოგრაფიისა და კვლევის მეთოდოლოგიის განხილვას უძველესი დროიდან დღემდე.

თბილისი 2015