უცნობი სერგო ქობულაძე

უცნობი სერგო ქობულაძე.
წიგნი I. თბ., 2016,

ავტორები: მარიამ გაჩეჩილაძე, თამარ ბელაშვილი, სოფიო ჩიტორელიძე.
60 გვ., 625 ილუსტრაცია. (ქართულ და ინგლისურ ენებზე).
წიგნში წარმოდგენილია XXს.-ის ერთ-ერთი გამორჩეული ქართველი ხელოვანის სერგო ქობულაძის აქამდე უცნობი, გამოუქვეყნებელი, როგორც ფერწერული, ასევე გრაფიკული ნამუშევრები.