მესტიის მუნიციპალიტეტისა და მულახის თემის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის შემუშავება

ცენტრმა გაიმარჯვა საკონსულტაციო ცენტრ “გეოგრაფიკთან” ერთად
საქართველოს ეკონომოკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროექტის  კონკურსში – “მესტიის მუნიციპალიტეტისა და მულახის თემის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის შემუშავება” . პროექტის განხორციელება დასრულდება 2017 წ.