გელათის მართვის გეგმის განახლება-დაზუსტების პროექტი

იუნესკოს რეკომენდაციითა, სამინისტროს დაკვეთით ცენტრის თანამშრომელთა ჯგუფი მუშაობდა “გელათის მართვის გეგმის განახლება-დაზუსტების პროექტზე”  (2016-2017) ხელმძრვანელი დავით ხოშტარია.