ტრენინგი ცენტრის ბიბლიოთეკის თანამშრომლებისთვის

16-18.01.17 ჩატარდა ტრენინგი ცენტრის ბიბლიოთეკის თანამშრომლებისთვის, ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების მეთოდებზე. (ნინო ყანჩაველი, მაია მეტრეველი, ნანა ხუსკივაძე