ფონდი ,,ღია საზოგადოება – საქართველო”, საჯარო ლექცია თემაზე: ,,ძველი თბილისის დაცვის პრობლემები”

14.03 – ფონდი ,,ღია საზოგადოება – საქართველო”, საჯარო ლექცია თემაზე: ,,ძველი თბილისის დაცვის პრობლემები”. ლექცია ორგანიზებული იყო ურბანული ლაბორატორიის მიერ. მომხსენებელი – ნ. ნაცვლიშვილი