დურუჯისპირა ბაზილიკის კომპოზიციის რაობისთვის

დურუჯისპირა ბაზილიკის კომპოზიციის რაობისთვის – გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნულ კვლევით ცენტრი – მომხსენებელი ნ.არონიშიძე