საჯარო ლექცია – გიორგი ჩუბინაშვილის სამუზეუმო მოღვაწეობა.

19.05 – მუზეუმის კვირეულთან დაკავშირებით, გ.ჩუბინაშვილის სახელობის კვლევით ცენტრში საჯარო ლექცია – გიორგი ჩუბინაშვილის სამუზეუმო მოღვაწეობა. მომხსენებელი – დ.თუმანიშვილი