მუზეუმის კვირეულთან დაკავშირებით, საჯარო ლექცია, მომხსენებელი დ. თუმანიშვილი

11.10.2017 – მუზეუმის კვირეულთან დაკავშირებით, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დარბაზი, საჯარო ლექცია, მომხსენებელი – დ. თუმანიშვილი