პროფესორ, ნინო ცხომელიძის ლექცცია-სემინარი “აბრეშუმით მოსილი: იმპერატორის მეუღლე თეოფანოას მზითვის ნუსხა”

15.11.2017 – ცენტრის საკონფერენციო დარბაზში გაიმარა, პროფესორ, ნინო ცხომელიძის ლექცცია-სემინარი “აბრეშუმით მოსილი: იმპერატორის მეუღლე თეოფანოას მზითვის ნუსხა”