ბელაშვილი თამარ

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო – XX საუკუნის ხელოვნება, სცენოგრაფია.
საქმიანობა – შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიჰყავს სასწავლო კურსი XIX-XX სს-ის ხელოვნების ისტორიასა და ქართული სცენოგრაფიის ისტორიაში.

 

ნაშრომები: 1. К вопросу многогранности сценографического пространства, Кавказоведение, № 3, М., 2003; 2. О некоторых аспектах синтеза музыки и цвета, Кавказоведение, № 6, М., 2004; 3. “აბესალომ და ეთერის” სოლიკო ვირსალაძისეული სცენოგრაფიის ორი ვერსიის შესახებ, კავკასიის მაცნე, N11, თბ., 2005; 4. Scenography of Premiere of the Opera “ Abesalom and Eteri” by Z. Paliashvili. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. Volum 173, N1, Tbilisi, 2006; 5. On one scenery by Dimitri Shevardnadze. Bulletin of the the Georgian National Academy of Sciences. Volum 174 Number 2, Tbilisi, 2006.

 1. К вопросу многогранности сценографического пространства, “Кавказоведение”, N3, М., 2003;
 2.  სცენოგრაფიული სივრცის ზოგიერთი ასპექტი, “თეატრი და ცხოვრება”, N 4,თბ., 2003
 3. О некоторых аспектах синтеза музыки и цвета, “Кавказоведение”, N6, М., 2004;
 4.  ოპერა “აბესალომ და ეთერის” ს.ნადარეიშვილისეული სცენოგრაფიის შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ.ჯავახიშვილის სახ.   ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საისტორიო ალმანახი-კლიო 28, თბ., 2005
 5. იტალიური ოპერა თბილისში, “თეატრი და ცხოვრება”, N3-4, თბ.,2005
 6.  “აბესალომ და ეთერის” სოლიკო ვირსალაძისეული სცენოგრაფიის ორი ვერსიის შესახებ, “კავკასიის მაცნე”, N11, თბ., 2005;
 7. Scenography of Premiere of the Opera “ Abesalom and Eteri” by Z. Paliashvili. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. Volum 173 Number 1, Tbilisi, 2006;
 8. On one scenery by Dimitri Shevardnadze. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. Volum 174, Number 2, Tbilisi, 2006.
 9. “პოეტური, ამაღლებული ლეგენდა სიყვარულზე, ყოველგვარი ყოფითობის და ისტორიულობის გარეშე (“აბესალომ და ეთერის” ერთი დადგმის სცენოგრაფიის შესახებ), “სპექტრი”, N1-2, თბ.,2007
 10.  სმირნოვების სახლი საჩუქრად საქართველოს, თბ.,2009 (თანაავტორი)
 11.  სცენოგრაფიული სივრცის ზოგიერთი მახასიათებლის შესახებ, “ლევან რჩეულიშვილი 100”, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისის სახ. სამხატვრო აკადემია, გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი, თბ., 2009
 12. Art-ხიდი, თბილისელი სომეხი მხატვრები. 1980-2010, თბ.,2010
 13.  გიორგი როინიშვილი, ალბომი, თბ.,2011 (თანაავტორი)
 14.  ექსპრესიონისტულ-კონსტრუქტივისტული ძიებები XXს.-ის 20-იანი წლების ქართულ სცენოგრაფიაში, გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი, ელ-ჟურნალი: www.georgianart.ge . 2011
 15. სერგო ქობულაძე და მუსიკალური თეატრი, “მუსიკა”, N2, თბ., 2012