მირცხულავა ნანა

დაიბადა ქ. თბილისში.
ხელოვნებათმცოდნე,  ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,  ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო  –  თანამედროვე ქართული დაზგური ფერწერა, ქანდაკება.
რჩეული ნაშრომები: 1. Кетеван Магалашвили., Тб., 1982;  2. XIX-XX სს. მიჯნის ქართული მხატვრობა, თბ., 1997; 3. XX საუკუნის დასაწყისის ქართული მხატვრობის ზოგიერთი თავისებურების შესახებ, თბ., 1998; 4. ლადო გუდიაშვილის და დავით კაკაბაძის მხატვრობის ერთი თავისებურების გამო, თბ., 2004; 5. “არ დეკოს” სტილის ზოგიერთი ასპექტი, ქართული ხელოვნების ნარკვევები, IV, თბ., 2005; 6. მონუმენტური ქანდაკება, ლიტერატურა და ხელოვნება N11, თბ., 2009; 7. XVIII-XX სს. ევროპული ავეჯის კოლექცია, “სმირნოვების სახლი – საჩუქრად საქართველოს”, თბ., 2009; 8. Le Prince A. Chervachidze, საქართველოს სიძველენი N13, თბ., 2009.

 1. იაკობ ნიკოლაძე, საბჭოთა ხელოვნება,  N7, თბ., 1976;
 2. მსახიობ ქალთა პორტრეტები, თეატრალური მოამბე,  N7,  თბ., 1976;
 3. ტიციან ტაბიძის პორტრეტი, საბჭოთა ხელოვნება,  N3,  თბ., 1976;
 4. ელენე ახვლედიანის პორტრეტების ციკლი ქ. მაღალაშვილის შემოქმედებაში, საბჭოთა ხელოვნება,  N3,  თბ., 1977;
 5. ქეთევან მაღალაშვილი, საბჭოთა ხელოვნება,  N9,  თბ., 1978;
 6. პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მოზაიკური პანოები (მეტროსადგური), მეცნიერება და ტექნიკა,  N7, 1980;
 7. Кетеван Магалашвили., Тб., 1982;
 8. გიგო გაბაშვილი, საბჭოთა ხელოვნება,  N4,  თბ., 1983;
 9. პორტრეტის დიდოსტატი, საბჭოთა ხელოვნება,  N3,  თბ., 1983;
 10. ქართული საბჭოთა პორტრეტული ფერწერა, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1983 ;
 11. მხატვარი შერვაშიძე,  თბ., 1985;
 12. ავტოპორტრეტის განვითარების ტენდენციები XX საუკუნის ქართულ ხელოვნებაში, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი,  თბ., 1989;
 13. XIX-XX სს. მიჯნის ქართული მხატვრობა, თბ., 1997;
 14. XX საუკუნის დასაწყისის ქართული მხატვრობის ზოგიერთი თავისებურების შესახებ,  თბ., 1998;
 15. ლადო გუდიაშვილის და დავით კაკაბაძის მხატვრობის ერთი თავისებურების გამო,  თბ., 2004;
 16. “არ დეკოს” სტილის ზოგიერთი ასპექტი, ქართული ხელოვნების ნარკვევები,  IV,  თბ., 2005;
 17. მონუმენტური ქანდაკება, ლიტერატურა და ხელოვნება N 11, თბ., 2009;
 18. XVIII-XX სს. ევროპული ავეჯის კოლექცია, “სმირნოვების სახლი – საჩუქრად საქართველოს”, თბ., 2009;
 19. Le Prince A. Chervachidze, საქართველოს სიძველენი N 13, თბ., 2009.