მირცხულავა ნანა

 

(1950, თბილისი – 2022,თბილისი)
ხელოვნებათმცოდნე,  ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,  ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო  –  თანამედროვე ქართული ხელოვნება (ფერწერა, ქანდაკება).
რჩეული ნაშრომები: 1. XX საუკუნის  დასაწყისის ქართული მხატვრობის ზოგიერთი თავისებურების შესახებ. თბ.,1998; 2. “არ დეკოს” სტილის ზოგიერთი ასპექტი (ქართული ხელოვნების ნარკვევები IV., თბ.2005); 3. საფასადო რელიეფები, “საქართველოს სიძველენი” №16.თბ, 2013; 4. ქეთევან მაღალაშვილი -120 – ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური)  წიგნი-ალბომი (ავტორი), თბ.,2015; 5. ალექსანდრე  შერვაშიძე (ჩაჩბა) – 150-ორენოვანი (ქართულ – ინგლისური) წიგნი – ალბომი (ავტორი), თბ.,2018.

  1. ავტოპორტრეტი XX  საუკუნის ქართულ ხელოვნებაში (განვითარების ტენდენციები) ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ.,1989;
  2. “Le Prince A.Chervachidze”, “საქართველოს სიძველენი”, N13, თბ., 2009;
  3. მონუმენტური ქანდაკება “ლიტერატურა და ხელოვნება”, N 11(47), 2009;
  4. XIX საუკუნის პერიოდიკა ქართველი მხატვრების შესახებ, “ლიტერატურა და ხელოვნება” N 9, 2009;
  5. ხალხური შემოქმედების გარემოში დახელოვნებულ  ქართველ მხატვართა შემოქმედება (პორტრეტი – XIX საუკუნის ბოლო ათწლეული)”ლიტერატურა დახელოვნება” N7,თბ.,2010;
  6. “სოც რეალიზმი” ქართულ ხელოვნებაში” ,”ინტელექტუალი”, N 17, თბ., 2011;
  7. იმელის  მთავარი ფასადის პლასტიკური დეკორი “ინტელექტუალი”, N 21, თბ.,2012.