მიქელაძე ქეთევან

დაიბადა 1962 წელს, ქ. თბილისში.
ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,  ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი, სამეცნიერო საბჭოს მდივანი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო  –  შუა საუკუნეების სახვითი ხელოვნება.
საქმიანობა  –  თბილისის სამხატვრო აკადემიის ლექტორი.  მიჰყავს პალეოლოგოსური მიმართულების ქართული კედლის მხატვრობის კურსი.
რჩეული ნაშრომები: 1. დავით ნარინის ეგვტერის მოხატულობა, ლიტერატურა და ხელოვნება2, 1999; 2. XIII-XIV საუკუნეების საძვალეთა მოხატულობის ზოგიერთი თავისებურება, ძეგლის მეგობარი, 3, თბ., 1999; 3. ისტორიული პორტრეტები გელათის მონასტრის მთავარი ტაძრის სამხრეთაღმოსავლეთის ეგვტერში, ლიტერატურა და ხელოვნება, 1, 2001; 4. დმანისის სიონის მოხატულობა, საქართვე­ლოს სიძველენი, 7-8, 2005;  5. გელათი, ისტორია, თბ., 2007 (თანაავტორი);  6.  ინვენტარიზაციისა და დოკუმენტაციის სახელმძღვანელო (თარგმანი), თბ., 2008.

  1. ხელთუქმნელი ხატის გამოსახულებები XII-XIII საუკუნეების ქართულ კედლის მხატვრობაში, ლიტერატურა და ხელოვნება,  3, თბ., 1991;
  2. Отражение легенды о Нерукотворном Образе Спаса в грузинском искусстве, კრებულში Чудотворная Икона в Византии и Древней Руси 1996.
  3. დავით ნარინის ეგვტერის მოხატულობა, ლიტერატურა და ხელოვნება,  2, 1999;
  4. XIII-XIV საუკუნეების საძვალეთა მოხატულობის ზოგიერთი თავისებურება, ძეგლის მეგობარი,  3,  თბ., 1999;
  5. ისტორიული პორტრეტები გელათის მონასტრის მთავარი ტაძრის სამხრეთაღმოსავლეთის ეგვტერში, ლიტერატურა და ხელოვნება, 1,  2001;
  6. დმანისის სიონის მოხატულობა, საქართვე­ლოს სიძველენი,  7-8,  2005;
  7. მემკვიდრეობის შეფასების სახელმძღვანელო, თბ., 2008, (თარგმანი).
უკან დაბრუნება