მიქელაძე ქეთევან

ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი. სამეცნიერო საბჭოს წევრი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო – შუა საუკუნეების სახვითი ხელოვნება.

რჩეული ნაშრომები: 1. დავით ნარინის ეგვტერის მოხატულობა, ლიტერატურა და ხელოვნება2, 1999; 2. XIII-XIV საუკუნეების საძვალეთა მოხატულობის ზოგიერთი თავისებურება, ძეგლის მეგობარი, 3, თბ., 1999; 3. ისტორიული პორტრეტები გელათის მონასტრის მთავარი ტაძრის სამხრეთაღმოსავლეთის ეგვტერში, ლიტერატურა და ხელოვნება, 1, 2001; 4. დმანისის სიონის მოხატულობა, საქართვე­ლოს სიძველენი, 7-8, 2005;  5. გელათი, ისტორია, თბ., 2007 (თანაავტორი);  6.  ინვენტარიზაციისა და დოკუმენტაციის სახელმძღვანელო (თარგმანი), თბ., 2008.

 1. ხემოვან-მომხატველთა წარწერების მნიშვნელობა შუა საუკუნეების ქართული კედლის მხატვრობის შესწავლისათვის, საქართველოს სიძველენი, 20, თბ., 2017;
 2. ჯაყელთა პორტრეტები, საქართველოს სიძველენი, 18, თბ., 2015;
 3. შუა საუკუნეების ქართული კედლის მხატვრობა, ხატწერა, ჭედურობა, მინანქრის ხელოვნება, ხელნაწერთა დასურათება, წიგნში: “ქართული ხელოვნება”, სერია: ჩვენი ღირსებანი, წიგნი VII, თბ., 2015;
 4. რკონის ციხის ეკლესიის მოხატულობა, ძველი ხელოვნება დღეს, 5, თბ., 2013;
 5. აბასთუმნის წმ. გიორგის ეკლესიის მოხატულობა, წიგნში: ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქია, თბ., 2013;
 6. Artifacts from Gonio and Tsikhisdziri, in: Medieval Ports in North Aegean and the Black Sea: Links to the Maritime Routes of the East, Proceedings of the International Symposium, Thessalonike, 2013;
 7. სამოჭალოს წმ. გიორგის ეკლესიის მოხატულობა, საქართველოს სიძველენი, 13, თბ., 2009;
 8. გელათი. არქიტექტურა, მხატვრობა, განძეულობა, თბ., 2007, თანაავტორი;
 9. დმანისის სიონის მოხატულობა, საქართვე¬ლოს სიძველენი, 7-8, თბ., 2005;
 10. ისტორიული პორტრეტები გელათის მონასტრის მთავარი ტაძრის სამხრეთ–აღმოსავლეთის ეგვტერში, ლიტერატურა და ხელოვნება, 1, თბ., 2001;
 11. დავით ნარინის ეგვტერის მოხატულობა, ლიტერატურა და ხელოვნება, 2, თბ., 1999;
 12. XIII-XIV საუკუნეების საძვალეთა მოხატულობის ზოგიერთი თავისებურება, ძეგლის მეგობარი, 3, თბ., 1999;
 13. Отражение легенды о Нерукотворном Образе Спаса в грузинском искусстве, კრებულში: Чудотворная Икона в Византии и Древней Руси, Москва, 1996;
 14. ხელთუქმნელი ხატის გამოსახულებები XII-XIII საუკუნეების ქართულ კედლის მხატვრობაში, ლიტერატურა და ხელოვნება, 3, თბ., 1991.