ნაცვლიშვილი ნათია

დაიბადა 1984 წელს ქუთაისში.

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი, დოქტორანტი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო – შუა საუკუნეების ქართული არქიტექტურა და სამშენებლო ტექნიკა, XIX-XX საუკუნეების ქართული არქიტექტურა, იდენტობა და არქიტექტურა. რჩეული ნაშრომები: 1. თბილისის კათოლიკური თემის ისტორიიდან (სოლოლაკის სასაფლაო), Academia, N2, 2011; 2. მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში, თბ., 2012 (დ. თუმანიშვილთან და დ. ხოშტარიასთან ერთად).

  1. თბილისის კათოლიკური თემის ისტორიიდან (სოლოლაკის სასაფლაო), Academia, N2, 2011;
  2. მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში, თბ., 2012 (დ. თუმანიშვილთან და დ. ხოშტარიასთან ერთად).