ჩაჩხუნაშვილი ციცინო

დაიბადა 1949 წელს, ქ. თბილისში.
ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო   –  შუა საუკუნეების ხუროთმოძღვრული და ურბანული მემკვიდრეობის კვლევა; ხუროთმოძღვრული მემკვიდრეობის დაცვა.
საქმიანობა   –   ასოციაციის “საზოგადოება და კულტურული მემკვიდრეობა” დამფუძნებელი;  ICOMOS-ის ეროვნული კომიტეტის წევრი.
რჩეული ნაშრომები: 1.  წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია შეუბნის მიდამოებში, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის წელიწდეული, N1, თბ., 1996;  2. თავისუფლების მოედანი, რა დაიკარგა, რას შევიძენთ?  “ილიაზდი”,  თბ., 1999; 3. ბოდბის ტაძრის რესტავრაციის შედეგები, საქართველოს სიძველენი,  N7-8,  თბ., 2005; 4. კიდევ ერთხელ მცხეთის წმინდა ჯვრის მცირე ტაძრის შესახებ, ACADEMIA,  N2, თბ., 2011; 5. არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში, თბ., 2012 (ი. ელიზბარაშვილთან,მ. სურამელაშვილთან, და ხ. ჭურღულიასთან ერთად).

 1. ნიკორწმინდის ტაძრის ისტორიისათვის, ძეგლის მეგობარი, #1, თბ., 1986;
 2. გუჯარეთი, თბ., 1987 (დ. ბერძენიშვილთან, მ. გიორგიძესთან და გ. ჭანიშვილთან ერთად);
 3. ნიკორწმინდა, თბ., 1988;
 4. ხობის სასახლე, ძეგლის მეგობარი, #2, თბ., 1989;
 5. ვარდისუბნის მრგვლი ეკლესია, ძეგლის მეგობარი, #1, თბ., 1995;
 6. წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია შეუბნის მიდამოებში, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის მთავარი სამმართველო, წელიწდეული, #1, თბ., 1996;
 7. წმინდა კვირიკეს და ივლიტას სახელობის ეკლესია სოფ. კვირიკეწმინდაში, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის მთავარი სამმართველო, წელიწდეული, #2, თბ., 1997;
 8. ხალხური საცხოვრებლის დაცვის პრობლემები საქართველოში, საერთაშორისო სასწავლო კურსი _ ხალხური ხუროთმოძღვრების მნიშვნელობა და მისი დაცვის პრობლემები (მოხსენებათა კრებული), თბ., 1997;
 9. უქიმერიონის წმ. გიორგის სახ. Eეკლესია ქუთაისში, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის მთავარი სამმართველო, წელიწდეული, #3, თბ., 1997-1998;
 10. ახალი მონაცემები ბოდბის წმინდა ნინოს ეკლესიის შესახებ, სვეტიცხოვლობისადმი მიძღვნილი პირველი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 1998 (ლ. ახალაიას და მ. ძნელაძესთან ერთად);
 11. თავისუფლების მოედანი, რა დაიკარგა, რას შევიძენთ? ხელოვნების ინტერდისციპლინარული კვლევის ლაბორატორიის არაპერიოდული გამოცემა, ~ილიაზდი~, #1/01, 1999;
 12. ჯავახეთი, ისტორიულ-ხუროთმოძღვრული გზამკვლევი, თბ., 2000 (დ. ბერძენიშვილთან, ი. ელიზბარაშვილთან და ნ. ვაჩეიშვილთან ერთად);
 13. მიტროპოლიტ იოანე მაყაშვილის სასახლე ბოდბეში, საქართველოს სიძველენი, #6, თბ., 2004 (ნ. ზაზუნიშვილთან ერთად);
 14. ბოდბის ტაძრის რესტავრაციის შედეგები, საქართველოს სიძველენი, #7-8, თბ., 2005 (ნ. ზაზუნიშვილთან ერთად);
 15. ა. ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სამხატვრო აკადემია, საქართველოს სიძველენი, #12, თბ., 2008 (მ. სურამელაშვილთან ერთად);
 16. მცხეთის წმინდა ჯვრის მონასტრის მცირე ტაძრის დაცვის პრობლემები, საქართველოს სიძველენი, #13, თბ., 2009;
 17. კიდევ ერთხელ მცხეთის წმინდა ჯვრის მცირე ტაძრის შესახებ,AACADEMIA, #2, თბ., 2011;
 18. აფხაზეთის საეკლესიო არქიტექტურა, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აფხაზეთის ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა ასოციაცია, სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 2012;
 19. არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში, თბ., 2012 (ი. ელიზბარაშვილთან, მ. სურამელაშვილთან და ხ. ჭურღულიასთან ერთად).
 20. საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოს და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის შენობა, საქართველო სიძველენი, თბ., 2013, გვ. 457-467
 21. კულტურული მემკვიდრეობა და ახალი რეალობა XXI საუკუნის დამდეგს, 2013. www.rcchd.icomos.org.ge
 22. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და ისტორიული ქალაქების დაცვა, შესავალი კურსი საბაზო და საშუალო კლასის მოსწავლეთათვის, თბ., 2014  (მ. თევზაძესთან და ნ. ცინცაბაძესთან ერთად). www.rcchd.icomos.org.ge