ჩაჩხუნაშვილი ციცინო

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო   –  შუა საუკუნეების ხუროთმოძღვრული და ურბანული მემკვიდრეობის კვლევა; ხუროთმოძღვრული მემკვიდრეობის დაცვა.
საქმიანობა   –   ასოციაციის “საზოგადოება და კულტურული მემკვიდრეობა” დამფუძნებელი;  ICOMOS-ის ეროვნული კომიტეტის წევრი.
რჩეული ნაშრომები: 1.  წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია შეუბნის მიდამოებში, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის წელიწდეული, N1, თბ., 1996;  2. თავისუფლების მოედანი, რა დაიკარგა, რას შევიძენთ?  “ილიაზდი”,  თბ., 1999; 3. ბოდბის ტაძრის რესტავრაციის შედეგები, საქართველოს სიძველენი,  N7-8,  თბ., 2005; 4. კიდევ ერთხელ მცხეთის წმინდა ჯვრის მცირე ტაძრის შესახებ, ACADEMIA,  N2, თბ., 2011; 5. არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში, თბ., 2012 (ი. ელიზბარაშვილთან,მ. სურამელაშვილთან, და ხ. ჭურღულიასთან ერთად).

 1. ძველი დიკლო და სოფელი დიკლო – ორი განსხვავებული ურბანული სტრუქტურა თუშეთში, საქართველოს სიძველენი, N22, თბ., 2019, გვ.247-264;
 2. გამაგრებული ისტორიული დასახლებები საქართველოს ჩრდილოეთ მთიანეთში, თბ. 2018 (წიგნის თანაავტორი), 490 გვ. gch-centre.ge
 3. ეკის წმ. იოანე ნათლისმცემლის მონასტერი, საქართველოს სიძველენი, N20, თბ., 2017, გვ. 212-239;
 4. ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის ხელნაწერები წმინდა იოანე ზედაზნელის და მცხეთის წმინდა ჯვრის მონასტრების შესახებ, საქართველოს სიძველენი, 17, 2014, გვ. 118-130;
 5. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და ისტორიული ქალაქების დაცვა, შესავალი კურსი საბაზო და საშუალო კლასის მოსწავლეთათვის, თბ., 2014 (მ. თევზაძესთან და ნ. ცინცაბაძესთან ერთად), 155 გვ.;
 6. rcchd.icomos.org.ge
 7. ხუროთმოძღვრების რესტავრაცია აფხაზეთში (ხათუნა ჭურღულიასთან ერთად), ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის შრომები,N4 , 2013;
 8. კულტურული მემკვიდრეობა და ახალი რეალობა XXI საუკუნის დამდეგს, 2013 rcchd.icomos.org.ge
 9. საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოს და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის შენობა, საქართველოს სიძველენი, 15,  თბ., 2013, გვ. 457- 467;
 10. აფხაზეთის ქრისტიანული არქიტექტურა, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპირებუბულ ტერიტორიებზე, მოხსენებათა კრებული, თბ., 2012, გვ. 145-152;
 11. კიდევ ერთხელ მცხეთის წმინდა ჯვრის მცირე ტაძრის შესახებ, , ACADEMIA, N2, თბ., 2011, გვ. 118-130;
 12. მცხეთის წმინდა ჯვრის მონასტრის მცირე ტაძრის დაცვის პრობლემები, საქართველოს სიძველენი, N13, თბ., 2009, გვ. 337-350;
 13. ა. ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სამხატვრო აკადემია, საქართველოს სიძველენი,N12, თბ., 2008 (მ. სურამელაშვილთან ერთად), გვ. 256-271;
 14. ბოდბის ტაძრის რესტავრაციის შედეგები, საქართველოს სიძველენი, N7-8, თბ., 2005 (ნ. ზაზუნიშვილთან ერთად), გვ. 64-80;
 15. მიტროპოლიტ იოანე მაყაშვილის სასახლე ბოდბეში, საქართველოს სიძველენი,N 6, თბ., 2004 (ნ. ზაზუნიშვილთან ერთად), გვ. 216-230;
 16. ჯავახეთი, ისტორიულ-ხუროთმოძღვრული გზამკვლევი, თბ., 2000 (დ. ბერძენიშვილთან, ი. ელიზბარაშვილთან და ნ. ვაჩეიშვილთან ერთად), 170 გვ.;
 17. თავისუფლების მოედანი, რა დაიკარგა, რას შევიძენთ? ხელოვნების ინტერდისციპლინარული კვლევის ლაბორატორიის არაპერიოდული გამოცემა, „ილიაზდი“, N1/01, 1999, გვ. 36-37;
 18. ახალი მონაცემები ბოდბის წმინდა ნინოს ეკლესიის შესახებ, სვეტიცხოვლობისადმი მიძღვნილი პირველი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 1998 (ლ. ახალაიას და მ. ძნელაძესთან ერთად), გვ. 374-392;
 19. უქიმერიონის წმ. გიორგის სახ. ეკლესია ქუთაისში, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის მთავარი სამმართველო, წელიწდეული, N3, თბ., 1997-1998, გვ. 46-52;
 20. ხალხური საცხოვრებლის დაცვის პრობლემები საქართველოში, საერთაშორისო სასწავლო კურსი – ხალხური ხუროთმოძღვრების მნიშვნელობა და მისი დაცვის პრობლემები (მოხსენებათა კრებული), თბ., 1997, გვ. 11-14;
 21. წმინდა კვირიკეს და ივლიტას სახელობის ეკლესია სოფ. კვირიკეწმინდაში, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის მთავარი სამმართველო, წელიწდეული, N 2, თბ., 1996, გვ. 15-25;
 22. წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია შეუბნის მიდამოებში, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის მთავარი სამმართველო, წელიწდეული, N1, თბ., 1995;
 23. ვარდისუბნის მრგვლი ეკლესია, ძეგლის მეგობარი, N1, თბ., 1992, გვ. 69-74;
 24. ხობის სასახლე, ძეგლის მეგობარი, N2, თბ., 1989, გვ. 51-56;
 25. ნიკორწმინდა, თბ., 1988, 22 გვ.;
 26. გუჯარეთი, თბ., 1987 (დ. ბერძენიშვილთან, მ. გიორგიძესთან და გ. ჭანიშვილთან ერთად);
 27. ნიკორწმინდის ტაძრის ისტორიისათვის, ძეგლის მეგობარი, N 1, თბ., 1986, გვ. 23-24.