ხუნდაძე თამარ

დაიბადა 1959 წელს, ქ. თბილისში.
ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო   –   შუა საუკუნეების ქართული რელიეფური სკულპტურის პრობლემები.
საქმიანობა   –   თბილისის სამხატვრო აკადემიის პედაგოგი, მიჰყავს შუა საუკუნეების ქართული ქანდაკებისა და შუა საუკუნეების ქართული ხელოვნების  ზოგადი კურსი.
რჩეული ნაშრომები:  1. ძველი აღთქმის სიუჟეტები რელიეფურ ფრაგმენტებზე წირქოლიდან, Academia, ტ. II, თბ., 2001; 2. დანიელი ლომთა ხაროში   –   აკაურთის ეკლესიის რელიეფზე, საქართველოს სიძველენი, N4-5, თბ., 2003; 3. ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველთა   –   დანიელისა და იონას სასწაულებრივი ხსნის თემები შუა საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრულ ქანდაკებაში, საკანდიდატო დისერტაცია, თბ., 2004; 4. ორჯალარის რელიეფი ისტორიულ პირთა კურთხევის გამოსახულებით, საქართველოს სიძველენი,  N7-8, თბ., 2005; 5. ზარზმის წყაროს კედელზე გამოკვეთილი წმინდანის გამოსახულების იდენტიფიკაციისათვის, Academia, ტ. 6-7,  თბ., 2006; 6. L Ascension d Alexandre le Grand sur le relief d’église de Xaxuli, 21st international congress of Byzantine studies, London , 2006; 7. მცხეთის წმ. ჯვრის ტაძარი, თბ., 2008 (დიმიტრი თუმანიშვილთან ერთად);  8.  რაჭა 1991, მიწისძვრით დაზიანებული ძეგლები, თბ., 2008 (თანაავტორი). 

 1. ქტიტორული რელიეფი ცაიშიდან, ძეგლის მეგობარი, N4, 1988;
 2. ძველი აღთქმის სიუჟეტები X-XI საუკუნეების ქართულ სკულპტურაში, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1989;
 3. შუა საუკუნეების ქართული რელიეფი, სკოლა და ცხოვრება, N4, 1990;
 4. სოსო წერეთლის გამოფენაზე, ლიტერატურა და ხელოვნება, N1, 1990;
 5. ბიბლიურ წინასწარმეტყველთა (დანიელი და იონა) სასწაულებრივი ხსნის თემები X საუკუნის ქართულ ქვაზე კვეთილ რელიეფებზე, ლიტერატურა და ხელოვნება, N1, 1999;
 6. შუა საუკუნეების (VI-X სს) ქართულ საფასადო რელიეფთა სახისმეტყველების ერთი ასპექტი, თსუ სამეცნიერო შრომების კრებული, 2, 2001;
 7. ძველი აღთქმის სიუჟეტები რელიეფურ ფრაგმენტებზე წირქოლიდან, Academia, 2, 2001;
 8. შუა საუკუნეების (V-XI სს.) ქართულ საფასადო რელიეფთა სახისმეტყველების ერთი ასპექტი, თსუ სამეცნიერო შრომების კრებული, ხელოვნებათმცოდნეობა, 2, თბ., 2001;
 9. ზარზმის წყაროს რელიეფები, ქართული ხელოვნების ნარკვევები, II, 2002;
 10. «დანიელი ლომთა ხაროში» აკაურთას ეკლესიის რელიეფზე. საქართველოს სიძველენი, 2, 4-5, თბ., 2002-2003;
 11. ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველთა   –   დანიელისა და იონას სასწაულებრივი ხსნის თემები შუა საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრულ ქანდაკებაში, საკანდიდატო დისერტაცია, თბ., 2004;
 12. ორჯალარის რელიეფი ისტორიულ პირთა კურთხევის გამოსახულებით, საქართველოს სიძველენი, 7-8, თბ., 2005;
 13. ზარზმის წყაროს კედელზე გამოკვეთილი წმინდანის გამოსახულების იდენტიფიკაციისათვის, Academia, ტ. 6-7,  თბ.,  2006;
 14. L Ascension d Alexandre le Grand sur le relief d église de Xaxuli, 21st internacional congress of Byzantine studies, London , 2006;
 15. მცხეთის წმ. ჯვრის ტაძარი, თბ., 2008.