აბაშიძე ქეთევან

ხელოვნების ისტორიკოსი, ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო – შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება, ღვთისმეტყველებისა და საეკლესიო სიმბოლიკის ასახვა საეკლესიო ტაძართმშენებლობაში, ძველი და ახალი საეკლესიო ხელოვნების ურთიერთმიმართება.
საქმიანობა – არის საქართველოს საპატრიარქოს სიწმინდეების მოძიებისა და დაცვის განყოფილების წევრი, საქართველოს საპატრიარქოს ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების ხელოვნებისა და რესტავრაციის ცენტრის საბჭოს წევრი.
რჩეული ნაშრომები: 1. კარის სიწმინდენი, წგნ. “ქრისტეს-ნათელი”, თბ., 2006 (თანაავტორი); 2. თბილისის მეტეხის კლდის მხატვრული იერსახე და მისი სულიერი მნიშვნელობა, საქართველოს ეკლესიის, ქართული სასულიერო მწერლობის და ქრისტიანული ხელოვნების ისტორიის საკითხები, თბ., 1998; 3. ქრისტიანული ტაძრის ხუროთმოძღვრული სახე, რწმენა და ცოდნა, ¹2 (6), 2001; 4. ლიტურგიკული გეგმარების საკითხისათვის შუა საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრებაში, ქართული ხელოვნების ნარკვევები, N1, თბ., 2001; 5. ნუკა-საყდარი, Analecta Iberica, 1, აღმოსავლეთ და სამხრეთ ევროპის კლდის ძეგლები, თბ., 2001; 6. ფერის სიმბოლიკა ჰუჯაბის ტაძრის ხუროთმოძღრებაში, ქართული ხელოვნების ნარკვევები N2, თბ., 2002.

  1. ჰუჯაბის ჯვარგუმბათოვანი ტაძარი, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი VI საერთაშორისო სიმპოზიულის მასალები, თბ., 1989;
  2. ქრისტიანული ტაძრის ფორმა და შინაარსი, სკოლა და ცხოვრება, N3, 1990;
  3. ნუკასაყდარი, არქიტექტურა და დიზაინი, N1, 1994;
  4. თბილისის წმიდა სამების საკათედრო ტაძრის პროექტების კონკურსი, არქიტექტურა და დიზაინი, N12, 19941996;
  5. თბილისის მეტეხის კლდის მხატვრული იერსახე და მისი სულიერი მნიშვნელობა, საქართველოს ეკლესიის, ქართული სასულიერო მწერლობის და ქრისტიანული ხელოვნების ისტორიის საკითხები, თბ., 1998;
  6. ქრისტიანული ტაძრის ხუროთმოძღვრული სახე, რწმენა და ცოდნა, N2 (6), 2001;
  7. ლიტურგიკული გეგმარების საკითხისათვის შუა საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრებაში, ქართული ხელოვნების ნარკვევები, I, თბ., 2001;
  8. ნუკასაყდარი. Analecta Iberica, 1, აღმოსავლეთ და სამხრეთ ევროპის კლდის ძეგლები, თბ., 2001;
  9. ფერის სიმბოლიკა ჰუჯაბის ტაძრის ხუროთმოძღვრებაში, ქართული ხელოვნების ნარკვევები II, თბ., 2002;
  10. კარის სიწმინდენი, წგნ. “ქრისტეს-ნათელი”, თბ., 2006 (თანაავტორი).