ბულია მარინე (მაკა)

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,
ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო – შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობა.
საქმიანობა – კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია, ჟურნალის “ამირანი” რედკოლეგიის წევრი.
რჩეული ნაშრომები: 1. დავით გარეჯის უდაბნოს მონასტრის ხარების ეკლესიის მოხატულობა (XIII ს. II ნახევრის ქართული კედლის მხატვრობის ისტორიიდან), ავტორეფერატი, თბ., 1993; 2. ისტორიულ პირთა გამოსახულებები ნათლისმცემლის მონასტრის საკრებულო ტაძარში, საქართველოს სიძველენი, 7-8, 2005; 3. მცხეთა, საქართველოს ძველი ქალაქები, თბ., 2000; 2006 (თანაგამომცემელი, თანაავტორი); 4. თბილისი, საქართველოს ძველი ქალაქები, თბ., 2002; 2006 (თანაგამომცემელი, თანაავტორი); 5. ქუთაისი, საქართველოს ძველი ქალაქები, თბ., 2006 (თანაგამომცემელი, თანაავტორი); 6. დავითგარეჯის მონასტრები,ლავრა, უდაბნო, თბ., 2008 (ანელი ვოლსკაიასა და დიმიტრი თუმანიშვილთან ერთად); 7. დავითგარეჯის მონასტერი. ნათლისმცემელი, ბერთუბანი, თბ.,2010 (ანელი ვოლსკაიასა და დიმიტრი თუმანიშვილთან ერთად).

 1. საქტიტორო პორტრეტი უდაბნოს მონასტრის ხარების ეკლესიის მოხატულობაში, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1989;
 2. მეფე დემეტრე თავდადებულის პორტრეტი უდაბნოს მონასტრის ხარების ეკლესიაში, საბჭოთა ხელოვნება,  N1,  1990;
 3. დავით გარეჯის მონასტრის მოხატულობათა ზოგი იკონოგრაფიული თავისებურების შესახებ, ლიტერატურა და ხელოვნება,  N3,  1991;
 4. დავით გარეჯის უდაბნოს მონასტრის ხარების ეკლესიის მოხატულობა   (XIII ს. II ნახევრის ქართული კედლის მხატვრობის ისტორიიდან),   ავტორეფერატი, თბ., 1993;
 5. XIII ს. მეორე ნახევრის ქართული კედლის მხატვრობის ზოგი თავისებურების შესახებ, ბიზანტინისტთა საერთაშორისო კონფერენციის «რუსეთი, ბიზანტიისა და ბალკანეთის ხელოვნება» მასალები, მოსკოვი,  1994;
 6. დავით გარეჯის უდაბნოს მონასტრის წმ. ნიკოლოზის ეკლესიის თეოლოგიური პროგრამა, გ. ალიბეგაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები, თბ., 1999;
 7. სამწირველო სამლოცველოები უდაბნოს მონასტერში, კრებ. სამონასტრო ცხოვრება უდაბნოში: გარეჯა და ქრისტიანული აღმოსავლეთი, თბ., 2001;
 8. მცხეთა, საქართველოს ძველი ქალაქები, თბ., 2000; 2006 (თანაგამომცემელი, თანაავტორი);
 9. თბილისი, საქართველოს ძველი ქალაქები, თბ., 2002; 2006 (თანაგამომცემელი, თანაავტორი);
 10. დავით გარეჯის უდაბნოს მონასტრის მცირე ეკლესიათა მოხატულობები, კრებ. აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპის კლდეში ნაკვეთი ძეგლები, თბ., 2002;
 11. ისტორიულ პირთა გამოსახულებები ნათლისმცემლის მონასტრის საკრებულო ტაძარში, საქართველოს სიძველენი, 7-8, 2005;
 12. ქუთაისი, საქართველოს ძველი ქალაქები, თბ., 2006 (თანაგამომცემელი, თანაავტორი)
 13. დავითგარეჯის მონასტერი. ლავრა.უდაბნო, თბ., 2008;
 14. დავითგარეჯის მონასტერი. ნათლისმცემელი, ბერთუბანი, თბ.,2010.