საქართველო

ვარძია

საღამო

ფოკა

საფარა

მანგლისი

წყაროსთავის ოთხთავი

ნათია მიროტაძე დოქტორანტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, საქართველ სამწიგნობრო...

ჯრუჭის II ოთხთავი. XII-ს.

ხახულის ხატი

ანჩის ხატი

კუმურდო

სვეტიცხოველი

ორგანიზატორები

Chubinashvili Centre